De Belgische Standaard Scenario's veranderen naar Europese!

Europees Standaard Scenario’s EU-STS-01 en EU-STS-02

Op 1 januari 2024 treedt de Europese wetgeving in werking met betrekking tot de Europese Standaard Scenario’s EU-STS-01 en EU-STS-02. Vanaf 1 januari 2024 zult u via de Drone Portal een verklaring kunnen indienen voor een EU-STS-01 of EU-STS-02. Momenteel zijn er echter nog weinig tot geen UAS met C5 of C6 markering beschikbaar om onder een EU-STS-01 en respectievelijk EU-STS-02 te vliegen.

Daarom kan het interessant zijn om nog een verklaring voor een Belgisch Standaard Scenario in te dienen.

Belgisch Standaard Scenario BE-STS-01

Tot 31 december 2023 kunt u nog een verklaring indienen voor een BE-STS-01 via de Drone Portal. Deze BE-STS-01 verklaring heeft een geldigheidsduur van 2 jaar vanaf de datum van betaling. Om geldig te zijn dient de betaling te gebeuren vóór 1 januari 2024.

Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk om nog een BE-STS-01 verklaring in te dienen. De bestaande BE-STS-01 behouden wel hun
geldigheidsduur.